Service & onderhoud

Service & onderhoud

Een belangrijke dienst die wij bieden voor uw beregeningssysteem is het onderhoud. Wij hebben veel beregeningssystemen onder ons beheer, vaak gebeurt dit door middel van een onderhoudscontract.
Het voordeel hiervan is dat wij ook het systeem vóór de vorstperiode buiten bedrijf stellen, Dit doen we  ter voorkoming van kapot vriezen van sproeiers en pompen. Dit doen we met een luchtcompressor door dit te doen blaas je al het water uit de leidingen en sproeiers.

Voordelen:

  • Alle leidingen en sproeiers watervrij dus geen vorstschade.
  • Geen dood stinkend water in het voorjaar die uit de sproeiers kan komen.
  • Verwijderen van aanslag in de leidingen en sproeiers zoals algen.
  • Daardoor minder kans op legionella bacterie in de leiding die kan ontstaan.

Onderhoudswerkzaamheden die wij onder meer uitvoeren zijn:

Winterklaar maken aan het einde van het beregeningsseizoen:

Leidingen en sproeiers droogblazen met lucht compressor; pomp aftappen en als het nodig is vorstvrij opslaan; automaat uitschakelen.

In bedrijfstellen aan het begin van het beregeningsseizoen:

Pomp en zuigleiding vullen met water; pomp testen op een goede werking; pers-
en leiding(en) controleren op lekkage; kleppen controleren; sproeiers en beregeningsautomaat controleren en zo nodig afstellen tevens controleren op de werking van de sproeiers.