Service & onderhoud

Service & onderhoud

Een belangrijke dienst die wij bieden voor uw beregeningssysteem is het onderhoud. Wij hebben veel beregeningssystemen onder ons beheer, vaak gebeurt dit door middel van een onderhoudscontract.
Het voordeel hiervan is dat wij ook het systeem vóór de vorstperiode buiten bedrijf
stellen in verband met kapotvriezen van sproeiers en pompen.

Onderhoudswerkzaamheden die wij onder meer uitvoeren zijn:

Winterklaar maken aan het einde van het beregeningsseizoen:

Leidingen en sproeiers droogblazen; pomp aftappen en als het nodig is vorstvrij opslaan; automaat uitschakelen.

 

In bedrijfstellen aan het begin van het beregeningsseizoen:

Pomp en zuigleiding vullen met water; pomp testen op een goede werking; pers-
en leiding(en) controleren op lekkage; kleppen controleren; sproeiers en beregeningsautomaat controleren en zo nodig afstellen.