Uw beregening goed geregeld met Aquabalans

Aquabalans is een bedrijf dat is gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van beregeningsinstallaties. Een bedrijf met enthousiaste mensen die zich de afgelopen jaren voortdurend verder gespecialiseerd hebben in allerlei watertechnische installaties. De nodige kennis van tuinen en beplanting is opgebouwd tijdens ons verleden als hovenier.

Beregening lijkt misschien een overbodige luxe in een land als Nederland, maar niets is minder waar. Voor een optimale conditie van bijvoorbeeld tuinen, sportvelden en maneges is het noodzakelijk dat de beregening valt op het moment dat er vraag naar is. In de gewenste hoeveelheden en met de juiste waterverdeling. Tevens technische installaties eb en vloed bakken.

Voor welke doeleinden is een beregeningssysteem geschikt?

Beregeningssystemen zijn geschikt voor tuinen, om gazon en beplanting te besproeien en in manegebakken voor het tegengaan van een te mulle ondergrond en stuifzand. We bieden een oplossing voor stofgevoelige bedrijfsterreinen, maar ook voor sportvelden, o.a. voetbal-, hockey-, en tennisvelden. Tevens bieden wij kwekers van o.a. groente en fruit een passende installatie.

Contact.